Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια για Έλληνες Αστυνομικούς, που διοργανώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας – Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. Τα σεμινάρια, διάρκειας  20 ωρών έκαστο, έλαβαν χώρα στην Αστυνομική Ακαδημία μεταξύ 15 και 24 Ιανουαρίου, 2018, με τη συμμετοχή 80 Αξιωματικών από όλη την επικράτεια.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, προς τους συμμετέχοντες εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και την Επιστημονική Συντονίστρια «για την συνεργασία τους με την Ελληνική Αστυνομία, που θα έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση αυτής της τόσο σημαντικής εκπαίδευσης.». Ταυτόχρονα, – μεταξύ άλλων – υπογράμμισε τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτών και συμμετεχόντων στο «τόσο ευαίσθητο θέμα της προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας».

Η Καθηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου, Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος, ανέφερε: «Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά θεσμική πρωτοβουλία για την εφαρμογή του πρόσφατου Νόμου 4478/2017 που εναρμονίζει το εθνικό μας δίκαιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 29/2012/ΕΕ για τη Θέσπιση Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία των Θυμάτων της Εγκληματικότητας. Οι Έλληνες Αστυνομικοί που εκπαιδεύθηκαν στις νέες υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος και αφορούν την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων βίας θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην αποτελεσματική ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των συναδέλφων τους, σε όλη την επικράτεια. Η ακαδημαϊκή γνώση, η έρευνα και οι δημόσιες πολιτικές ανατροφοδοτούνται και εμπλουτίζονται από τη συνεργασία και το γόνιμο διάλογο, όπως ακριβώς χαρακτηρίζουν αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα». 

Στις θεματικές της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανόταν η θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα θυματολογίας και ψυχολογίας των θυμάτων, με έμφαση σε ζητήματα σχετικά με το φύλο και την ηλικία, ενώ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αφιερώθηκε στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με σκοπό την βελτίωση της αλληλεπίδρασης με θύματα εγκληματικότητας και την εξοικείωση με το πλαίσιο της ατομικής αξιολόγησης των αναγκών των θυμάτων. Παράλληλα, η Δρ. Κωνσταντίνα Κωστάκου, Αστυνόμος Β (ΥΓ) – Ψυχολόγος στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανήλικων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, παρουσίασε το έργο της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανήλικων μέσα από το ρόλο των ψυχολόγων στην εξέταση ανήλικων μαρτύρων θυμάτων προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση για τις διόδους παραπομπής των θυμάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Χαμόγελου του Παιδιού. Οι ομιλητές παρουσίασαν στους  συμμετέχοντες την εμπειρία και το έργο των φορέων τους  στην παροχή υπηρεσιών για τις γυναίκες θύματα βίας και ανήλικα θύματα αντιστοίχως.

Τα σεμινάρια έτυχαν θερμής υποδοχής, ενώ η σημαντική επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός συνεργατικού πλαισίου για την πρακτική εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στη καθημερινή εργασιακή πρακτική τους. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες δεν δίστασαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους αναφορικά με τις προκλήσεις που πηγάζουν από την πρόσφατη εναρμόνιση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, πρωτίστως λόγω οικονομικών δυσκολιών, και ελλείψεων σε προσωπικό και δομές. Επισημαίνοντας τη σημαντικότητα που έχουν πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα PROTASIS, στη δημιουργία ενός φιλικού-προς-τα-θύματα πλαισίου κατά την επαφή τους με την Αστυνομία.